Hvorfor kreativ dans

Hvorfor kreativ dans ?

Dans og bevegelse

kan utvikle evne til uttrykk og kommunikasjon.


kan utvikle kroppsspråk og verbalt språk som uttrykker tanker og følelser.


kan skape positivt forhold til andre mennesker, utvikle evne til samarbeid, respekt og omsorg


kan ivareta barns skapende evne.


kan utvikle rytme, fantasi, kreativitet, forestillingsevne og evne til å imitere.


kan utvikle kroppsbevissthet og selvtillit.


kan bygge opp en sterk kropp og et godt utviklet bevegelses-repertoar.


kan utvikle ferdigheter som balanse, oppmerksomhet, konsentrasjon og koordinasjon.

www.kreativdans.no © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use