Kurs for voksne

Kurs for lærere og barnehageansatte

Jeg (Kjersti Thoresen) har mange års erfaring som kursholder i dans for barn, blant annet ved Østlandske Lærerstevne ved OsloMet i flere år.

Ønsker du praktiske ideer til hvordan bruke dans og bevegelse med barnegruppa?


Ønsker du forslag til musikk og utstyr som gir næring til kreativitet, lek og utfoldelse?


Ønsker du mer forståelse for hvorfor barns drift til bevegelse og rytme er så sterk?


Ønsker du mer kunnskap om hvordan dans og bevegelse kan styrke blant annet barns språk, kroppsbevissthet, selvfølelse, evne til omsorg, konsentrasjon og hvordan du som voksen kan ivareta barns skapende evne?

Mitt fokus er "Learning by doing", gjerne gjennom rytmer og alltid i samhandling med andre. Selvtillit, kroppsbevissthet, glede, respekt, omsorg, kreativitet, kommunikasjon, imitasjon og sanser er essensielle målsettinger. Min pedagogiske tilnærming har teorier bygget på blant annet kommunikasjon, kreativitet og motorikk. Kurset er praktisk og krydret av teorier fra Rudolf Labans bevegelsesanalyse, bevissthet rundt samspill, afrikanske rytmer, lek, glede, sang, musikk fra ulike verdensdeler, sanseinntrykk, kreativitet og kroppsdeler.

Ta kontakt dersom du ønsker et personalmøte eller planleggingsdag med ny danseglad inspirasjon!

 

www.kreativdans.no © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use